2020 oldukça tahmin edilemez bir yıl oldu. COVID-19 salgını ve sonrasındaki kilitlenmenin küresel piyaslar üzerinde muazzam bir etkisi oldu.