Aralık ayında Almanya'nın sanayi üretimi ve ihracatı hakkındaki raporlar durgunluk riskini artırdı.