Şu anda altını desteklemek, para basımı, agresif tahvil alımı, COVID-19 kilitlenmeleri ve ekonomik kriz gibi faktörlerin bir kombinasyonu durumunda.