Küresel blok zincirinin benimsenmesi hızlandıkça, Orta Doğu ve Afrika'daki (MEA) ülkelerin önümüzdeki birkaç yıl içinde teknoloji harcamalarını büyük ölçüde artıracağı tahmin ediliyor.