Düzenlemelere uyum her zaman herhangi bir enstrümanın veya platformun kabul edilmesini tetiklemenin önemli bir parçası olmuştur.