Birkaç madencinin yarılanma sonrasında piyasadan çekilme riski bulunuyor.