Niceliksel genişlemeye karşı Bitcoin’in ortaya koyduğu şey kantitatif hafifletme. Bu açıdan uzmanlar niceliksel genişleme ve sertleşme arasındaki karşılaştırmayı da ortaya koydular.