COVID-19'un yayılmasından bu yana, dünyadaki ulus-devletler bir dizi ekonomik zorluk durumunda olmuştur.