Kamu başvuruları, bazı madencilik şirketlerinin yarı-aktifleştirildiklerini ve yarılanmaya doğru, operasyonel güvenlik açıklarını ortaya çıkardıklarını göstermektedir.