Istanbul Hard Fork’unun mimarları tarafından başarılı bir şekilde ilan edilmesine ve ağın çökmesine neden olmamasına rağmen, eleştiriler ardı ardına geliyor.