Bitcoin tahmincileri 2019 yılında da birbiri ardına tahminde bulunmaya devam ettiler.