Bitcoin'in üçüncü yarılanmasının eşiğinde, diğer tarafın görüşü nedir?