Stok-Akış modeli yaratıcısı PlanB tarafından yayınlanan bir grafiğe göre Bitcoin'in zorluk ayarlamaları 2016 yarılanmasını mükemmel bir şekilde izlemeye devam ediyor.