Dünya ekonomisi durma noktasına geldi, ancak bazı girişimlerin ve sektörlerin bu karışıklığa rağmen dayanıklı olduğu kanıtlandı.