Bir token satışına ev sahipliği yapan ilk şirketlerden Factom, alacaklılara, ek fon temyiz başvurusunun karşılık görmemesinden dolayı çözülme sürecine girdi.