Mayıs 2020, iki yarı bir ay olarak tanımlanabilir.