Şu anda, bu yılda dünyanın her zamankinden daha fazla nasıl sürekli değiştiğini görüyoruz. Elbette yatırım ve ticaret sektörleri bu evrimden habersiz değil.