Tahrik ve kuruntusal arasında ince bir çizgi vardır ve dijital varlık endüstrisi çeşitli projelere yönelik beklentilerle doludur.