Ademi merkeziyet, Bitcoin'e karşı savaşa yol açtı, çünkü Almanya ve Fransa gibi çok az kişi hariç, dünyadaki hükümetler tarafından asla kabul edilmedi.