Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi çok büyük bir görev üstlendi. Covid-19 salgını dünya ekonomilerini bir sarmal haline getirdi. Piyasalar, küresel duruşların ve faaliyet kısıtlamalarının etkilerinden kaynaklanmakta.