Haftalık mum yaklaşık sekiz saat içinde kapanmadan önce, Bitcoin bu makalenin yazıldığı zamandan sadece birkaç dakika önce 7.000 dolara yükseldi.