NASSCOM-Avasant India Blockchain 2019 Raporu, Blockchain uzayının gözlemcileri ve uzmanları tarafından hazırlandı.