Ödeme şirketinin bitcoin geliştirme girişimi olan Square Crypto yeni hibeler verdi.