Bitcoin Halving ya da Bitcoin yarılanması. Yeni Bitcoin'lerin çıkarılma oranını yarıya indiren bir olay. Dört yılda bir gerçekleşiyor.