Küresel kriz sırasında açık kaynak işbirliği ve teknolojik yenilikler çok önemlidir. COVID-19 salgını ışığında, bu küresel tehdidin üstesinden gelmek için ne kadar çok kaynak toplayabilirsek o kadar iyidir.