Yaygın anlatıdan dolayı, Nouriel Roubini'nin Bitcoin yerine kredi kartı kullanmayı tercih etmesinin ana nedenidir