Toplu davalara karşı direnme çabalarına rağmen, Tezos Vakfı artan yasal maliyetler nedeniyle davacılarla anlaşmaya karar verdi.