Sahte hacimler 2019'da önemli bir konu haline geldi. Her şey bu yılın başında yayınlanan Bitwise Varlık Yönetimi raporuyla başladı.