XRPL Monitor hesabı, toplam 70.139.458 XRP olmak üzere birkaç ardışık işlem tespit etti. Yapılan işlem 39,993,038 dolara eşit.