Kendini BTC mucidi kabul eden Craig Wright, kilidini açmak için özel anahtarlara erişemediğinden, borçlu olduğu BTC'yi Kleiman varislerine iade edemeyeceğini söyledi.