Güney Koreli çok uluslu bir şirket olan ve çeşitli yan kuruluşlarıyla bir araya gelen Samsung, faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak farklı bir amaca hizmet ediyor.