Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında belirgin yerleşimlerin yanı sıra Meksika ve Kanada ile ticaretin yeniden canlandırılması sağlandı.