Merkezsiz finansın uygulamaya geçtiği günden beri giderek gelişen bir alan olduğu yadsınamaz bir gerçek. Merkezsiz finans dünyaya eşitliği getirmeyi amaçlayan bir sistem aynı zamanda.