Risk sermayesi kapitalisti Meltem Demirors, petrol piyasasının çöküşünün ve finansal piyasalardaki geniş çaplı kargaşanın Bitcoin anlatısını nasıl yeniden şekillendirdiğini açıklıyor.