'Diğerleri satarken, satın alın. Diğerleri satın alırken, satmak 'çok sayıda ticaret efsanesine atfedilen bir mantradır. Bu şu anda Bitcoin için geçerli olabilir.