Devlet tahvilleri düşük getiriler getirdikçe, Bitcoin riskten korunma fonlarından daha yüksek talep çekebilir.